Referent nabavke

Ključne odgovornosti• Upravljanje nabavkom proizvodnog i neproizvodnog materijala i robe;• Korespondencija sa ino i domaćim dobavljačima;• Proaktivno istraživanje tržišta i novih dobavljača;• Negovanje odnosa sa dobavljačima, analiza i ocena dobavljača;• Slanje zahteva za ponudu (sa komercijalnim uslovima nabavke: cena, rok isporuke, incoterms uslovi, pariteti, rokovi plaćanja…);• Analiza ponuda, pregovaranje o ceni, uslovima plaćanja i vremenu […]

Instalater

Opis posla Zahtevane kvalifikacije Nudimo